Hollandse biografie: Groothols, Johannes Hendricus Jacobus (1813-1864)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 23 - 09 - 2013 Groothols, Johannes Hendricus Jacobus , geb. Leiden 17 juli 1813, chirugijn - en vroedmeester, stadschirugijn, lid van d e plaatselij ke Commissie van Geneeskunde Toevoorzicht , wonend aan de Breestraat te Leiden 1837, lid stedelijk kiescollege, 2 e luitenant der - en Oudeliedenhuis, directeur Orthopedisch Instituut, chirugijn bij Zieken - en Beg rafenisfonds "Zorgt in den Tijd" , overl. Lei...


Openen = klikken