Hollandse biografie: Desertine, Jacques Louis Adolphe (1809-1885)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 22 - 09 - 2013 Desertine, Jacques Louis Adolphe , geb. Hannover (D) 2 april 1809, ingeschreven als student te Leiden 1833 , chirurgijn - en vroedmeester, eerst adjunct, vanaf 1842 stadschirugijn, lid van de plaatselijke Commissie van Geneeskunde Toevoorzicht , commissaris Nederlandsch onderling Pensioen - en Weduwefond te Leiden, regent Sint Jacobs - of Crayenboschhofje, regent van Sint Salvatorhofje,...


Openen = klikken