Hollandse biografie: Ruts, Herbert (1768-1789)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door M.J. Slagter en H.C.A. Slagter laatst bewerkt: 12 - 09 - 2013 Ruts, Herbert , ged. Dordrecht op 10 februari 1768, stond op de lijst van stemgerechtigde gildebroeders van 1788 , te Dordrecht gedagvaard vanwege moedwillige lasterlijke - Alblas 1789 , wonend “buijten de Sluijsp oort”, ongehuwd, begr. Dordrecht 12 november 1789 , z oon van Jacob Ruts, koopman en lid van het College van Veertigen in Dordrecht, en Catharina Cornelia d...


Openen = klikken