Familiewapen: Morsink 01

Gegevens
 • doorsneden: A in blauw twee bundels van vijf gouden korenaren, gestoken door een zilveren ring; B in rood drie gouden krakelingen.
 • halfaanziend.
 • rood en goud.
 • een bakker, van natuurlijke kleur, wit gekleed met zilveren doek gestoken tussen de band, zwarte hoed, een horizontaal geplaatste rode bakkersspaan waarop een goud brood, in de handen houdende.
 • rood, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 2009 ontworpen door de familie Morsink in samenwerking met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer G.D. Morsink, wonende te Delden, voor alle naamdragende nakomelingen van Jan Hendrik Morsink (1875-1964), vader van de aanvrager.
  De aanvrager stamt af van Melis Morsink, geb. Herike, ged. Goor 6 februari 1675, zoon van Teunis Morsing en Geertgen N.N.
  Melis Morsink huwde Markelo 4 december 1701 met Helle (Hille) van Ottenschot.

  Registratie nr. 2009-0021
  Rotterdam, 22 mei 2009