Familiewapen: Hellevoort 01

Gegevens
 • gedeeld: I in blauw een klimmende zilveren draak, rood getongd en genageld; II in zilver drie rode winkelhaken met de rechte hoek omlaag, boven elkaar.
 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en genageld.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.J. Hellevoort, wonende te De Bilt, voor de naamdragende nakomelingen van Jan Cornelis van Helvoort, geb. Nieuwkuijk, ged. Drunen 24 november 1667, overl. Amersfoort vóór 18 april 1738, zoon van de stamvader.
  Hij huwde Amersfoort 23 mei 1705 Meijnsje Jans, overl. vóór 18 april 1738.
  De aanvrager stamt af van Cornelis Jansen Aertsen (van Helvoort), geb. Onsenoort, ged. Drunen ca. 1640, overl. Vlijmen vóór juni 1694.
  Hij huwde te Drunen 22 maart 1667 Joanna Joosten (van den Heuvel).

  Registratie nr. 2011-0129
  Rotterdam, 12 augustus 2011