Familiewapen: Slegtenhorst 01

Gegevens
 • in blauw een iets verhoogde golvende dwarsbalk, vergezeld boven van een antieke trompet en beneden van drie ruiten, alles zilver.
 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een zilveren slechtvalk met gewende kop op een gouden bol.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvrager.
  Geregistreerd op verzoek van de heer R.P.G. Slegtenhorst, wonende te Numansdorp, voor alle naamdragende nakomelingen van Lambert Aeltsen van Slechtenhorst, de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Lambert Aeltsen van Slechtenhorst, geb. Woerden ca. 1610, stadstromper (trompetter), overl. Utrecht 11 december 1671. Hij huwde Utrecht 5 oktober 1636 met Lijsbeth Hermans, geb. Vleuten 1614, overl. Leiden, begr. Oegstgeest 14 januari 1681.

  Registratie nr. 2010-0076
  Rotterdam, 9 juni 2010