Familiewapen: Keijzer 01

Gegevens
 • verdeeld door een gaffelsnede: I in groen een gouden kroon; II in zilver een zwart huis, rood geopend, de vier ramen goud verlicht; III in rood een zilveren wijnglas.
 • aanziend.
 • groen en goud.
 • twee uitkomende gouden leeuwenklauwen, houdende een groene rijksappel, zilver omgord en gekruist.
 • groen, gevoerd van goud.
 • Maiorum consuetudini deditus
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal..
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.J.M. Keijzer, wonende te Leimuiden, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Roel Ariensz. Keijser, geb. ca. 1670, begr. Ter Aar 17 februari 1748 (gaarder).
  Hij huwde Ter Aar 19 september 1698 met Haasje Cornelisdr. Van Zijl, geb. ca. 1672, begr. Ter Aar 1 januari 1755.

  Registratie nr. 2012-0180
  Rotterdam, 23 juli 2012