Familiewapen: Bik 01

Gegevens
 • doorsneden; A in rood drie gouden korenschoven; B in blauw een zilveren zwemmende zwaan.
 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • een zilveren zwaan.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen werd in 1633 gevoerd door Raes Gerritsz. Bick, bierbrouwer in de “Swaen” te Gouda. Hij huwde 3e 11 september 1633 Geertruijd Hendricksdr. Hensbeek, wed. van Jan Cornelisz. van Montfoort.
  Geregistreerd op verzoek van de heer Ir. W.A.Th. Bik, wonende te Poortugaal, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Raes Gerritsz. (Gherijtz.), geb. rond 1488, wonende te Gouda, overl. na 19 februari 1538, overgrootvader van genoemde wapenvoerder en van diens broer Gerrit Gerritsz. Bick, zijdelakenkoper te Gouda, begr. aldaar 21 maart 1627, de voorvader van de aanvrager.

  Registratie nr. 2012-0172
  Rotterdam, 19 april 2012