Familiewapen: Amerongen, van 02

Gegevens
 • gedeeld van zilver en rood een kolom overtopt met een lelie, alles van het één in het ander, en de kolom ter weerszijden vergezeld van een lelie van het één op het ander.

 • halfaanziend.
 • rood en zilver.
 • een uitkomende omziende gouden leeuw, rood getongd en genageld, met in zijn rechterklauw een uitgerukte boom van natuurlijke kleur.

 • rood, gevoerd van zilver.

 • twee vrouwen van natuurlijke kleur in wit gewaad met in hun witte haar een gouden lauwerkrans, steunend rechts op een rode en links op een zilveren kolom.

 • het geheel geplaatst op een gouden arabesk.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es en geschilderd door C. Böhms.
  Geregistreerd op verzoek van José van Amerongen, geb. Delft 19 mei 1973, wonende te Julianadorp, dochter van Dirk van Amerongen en Hendrika Johanna Zwang, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.

  De aanvrager stamt af van Dirk van Amerongen, afkomstig uit Ingen, daghuurder, overl. Langbroek 10 augustus 1814, oud 79 jaar. Hij huwde Overlangbroek 9 november 1766 Neeltje Vervat, geb. Overlangbroek 6 april 1745, overl. Langbroek 1 februari 1818.

  Registratie nr. 2011-0109
  Rotterdam, 2 maart 2011

  Motivatie:
  De lelies en de kleuren zijn gekozen als symbool voor het dorp Amerongen, de plaats waar de familie zich naar vernoemd heeft, alsmede de gemeente Buren, waar het dorp Ingen toebehoort.
  De kolommen staan symbolisch voor de zuilen die voorkomen in de wapens van de plaatsen waar de familie gewoond heeft: Leersum, Overlangbroek, gemeente Wijk bij Duurstede en Abcoude-Baambrugge.
  De gouden leeuw is afgeleid van de schildhouders van de wapens van bovengenoemde plaatsen. De leeuw ziet om in het verleden omdat de verst gevonden wortels van het geslacht vooralsnog tot het dorp Ingen reiken doch de achternaam naar Amerongen verwijst.
  De boom staat symbolisch voor het beroep van de stamvader. Deze was huurder van weiland en boomgaard te Overlangbroek waarvan de zoon later eigenaar werd. Bron: C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart gezet, blz. 119, 205, 242, 243, 293.
  De schildhouders staan symbolisch voor het gegeven dat van de 15 kinderen uit het gezin van de stamvader voor zover bekend vier dochters uit dat gezin tot het sterkere geslacht behoorden en tot hoge leeftijd kwamen tegenover één volwassen zoon die welliswaar de stam voortzette doch slechts de leeftijd van 39 jaar haalde. Het is eveneens een vrouw die dit wapen heeft laten registreren. De dames hebben een antieke uitstraling met lauwerkrans passend bij de kolommen.