Familiewapen: Cobmoger 01

Gegevens
  • gedeeld: I in rood een gouden lelie; II in zwart een gouden ruit.
  • zie ook Cobmoijer.
  • Cobmoger
    Rentmeester van de Exploiten van het Hof van Holland, 1743.1

    1. G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 61 en 93.