Familiewapen: Pomp 01

Gegevens
 • gedeeld: I in groen twee golvende zilveren dwarsbalken; II in blauw een omgewende zilveren waterpomp.
 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • een schuinlinks hellende gouden mast met ra en een omgewende blauwe wimpel, een vol geblazen razeil van natuurlijke kleur, beneden om de mast geslagen.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer P. Pomp, wonende te Vogelwaarde, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Hindrik Jans Pomp, geb. Kloosterburen 1773, schipper, overl. Veendam 12 februari 1829. Hij huwde met Grietje Katrien Menseboer, overl. Hornhuizen 2 augustus 1862.

  Registratie nr. 2009-0005
  Rotterdam, 2 januari 2009