Familiewapen: Veld, in ’t 01

Gegevens
 • in blauw een gouden molenrad, beneden vergezeld van drie zilveren eenden, de linker omgewend.
 • halfaanziend.
 • blauw en goud.
 • een zilveren eend.
 • blauw, gevoerd van goud.
 • Dit wapen werd volgens de afbeelding op zijn grafzerk in de kerk van Mijnsheerenland gevoerd door Leendert Cornelisz. in ’t Velt, de stamvader van het geslacht.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J. in ’t Veld, wonende te Oss, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  Aanvrager stamt af van Leendert Cornelisz. in ’t Velt, op 83-jarige leeftijd overl. Mijnsheerenland 26 april 1673 en zijn tweede echtgenote Marietje van Aecken.

  Registratie nr. 2012-0200
  Rotterdam, 20 december 2012

  1. C.J. Geervliet en W. Wichard Timmers, ‘Grafzerken in de kerken van de Hoeksche Waard’, Ons Voorgeslacht 23 (1968) 213.
  2. B.F. van Wallene, ‘Grafzerken in de kerken van de Hoeksche Waard. Aanvullingen en verbeteringen’, Ons Voorgeslacht 25 (1970) 274.