Familiewapen: Lagendijk 01

Gegevens
 • in goud een zwart wiel en een golvend doorsneden schildvoet, tegen-linksgeschuinbalkt in acht stukken van zilver en blauw.
 • halfaanziend.
 • goud en zwart.
 • een zwarte wassenaar tussen een gesloten gouden vlucht.
 • zwart, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 1998 ontworpen door J.C. Lagendijk, de aanvrager.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.C. Lagendijk, wonende te Breskens, voor Symon Ariensz. Lagendijk, achterkleinzoon van de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af Adriaen Leendertsz. Klou (Clou, Clouw), wonende te Carnisse 17 november 1616, overl. voor 5 februari 1637.
  Zijn kleinzoon Arien Salomonsz. Clouw, woonde op de ‘Leegendijck in Smitshoek’. Diens zoon Symon Ariensz. ging de naam Lagendijk voeren. Hij was ged. Charlois 5 februari 1668, bouwman/fruitteler, overl. West-IJsselmonde 28 februari 1721. Symon Ariensz. Lagendijk huwde 1e IJsselmonde 29 december 1696 met Lijntje Robbe en huwde 2de Charlois 31 mei 1699 met Leentje Jansdr. Gelder.

  Registratie nr. 2009-0009
  Rotterdam, 15 januari 2009