Familiewapen: Nachtegael 03

Gegevens
 • gedeeld: I in goud drie zwarte dwarsbalken; II in groen een aap van natuurlijke kleur.
 • aanziend.
 • goud en zilver
 • een opvliegende nachtegaal van natuurlijke kleur.
 • zwart, gevoerd van goud.
 • Jacobus Nachtegael
  Ged. Gorinchem, student te Franeker 9 sepember 1664, poorter van Vlissingen 1671, burgemeester en pensionaris van Vlissingen, overl. Vlissingen 20 oktober 1718.1,2

  1. Provinciale bibibliotheek van Friesland 415 Hs, Wapenboek der (Franeker) studenten uit Holland en Zeeland; in: De Ned. Leeuw nr. 9, 1986, kolom 350.
  2. H.K. Nagtegaal: Nachtegael; in: Kronieken, 1992, blz. 8.