Familiewapen: Heenvliet van Cattendijke, van 01

Gegevens
  • in rood een dubbelstaartige omziende zilveren leeuw, blauw getond en genageld.
  • Jan van Heenvliet van Cattendijke
    Baljuw van Amstelland 1396.1

    1. S.A. Amsterdam, Naamen en Wapenen van de Edele Heeren Bailliuwen van Amstelland, sedert 1333. Mitgaders van de Edele Groot Achtbaare Heeren Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Amsterdam 1578-1791.