Familiewapen: Verschuer 01

Gegevens
 • gevierendeeld: I en IV in zilver twee omgekeerde uitgerukte zwarte heideplanten (1), staande op een zwart gevest, naast elkaar; II en III in blauw een keper, geschaakt van rood en zilver.
 • in zwart een geharnaste man, op de helm drie pluimen, houdende in zijn opgeheven rechterhand een commandostaf en met zijn linkerhand een op de heup rustend zwaard, alles zilver, maar de middelste helmpluim rood.
 • twee helmen met twee kronen van drie bladeren en twee parels.
 • een gecombineerd helmteken: een zwarte vlucht, waartussen twee schuingekruiste lansen, de schuinlinkse gaande over de schuinrechtse, elk met de schacht geheel omwonden door een vaandel van drie banen, rechts blauw, wit en blauw, links rood, wit en rood; achter het schild, tussen de helmen en achter de vaandels doorgaande een geheel gouden toernooilans, waaraan een zwarte banier.
 • twee omziende leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd.
 • het geheel geplaatst op een gouden arabesk. (1) Het diploma vermeldt korenaren.
 • Bernhard Deodatus van Verschuer
  Bij K.B. van 20 febr. 1816, nr. 66, werd hij verheven. Bij K.B. van 16 okt. 1816, nr. 181, werd, met intrekking van het K.B. van 20 febr. 1816, nr. 66, Jhr. B. D. Verschuer ingelijfd.1,2,3

  B. D. van Verschuer
  Bij K.B. van 15 aug. 1820, nr. 35, werd hij gehomologeerd de titel baron.1,2,3

  Barthold Frans Johan Anne baron van Verschuer
  Raadslid 1848 van Amsterdam. Bij K.B. van 8 mei 1842, nr. 1, benoemd in de ridderschap van het hertogdom Limburg.1,2,3,4

  1. Nederland’s Adelsboek, jrg. 78 , 1987, blz. 170.
  2. De Nederlandse Adel, 1989, blz. 230.
  3. J.B. Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel.
  4. S.A. Amsterdam, Wapenboek, Gelykheid Vryheid Broederschap (Stadsbestuur van Amsterdam 1802-1888), Archief 5015.