Familiewapen: Waals, van der 01

Gegevens
 • in goud twee afgewende schuingekruiste sleutels, vergezeld boven van een fleuronkroon, alles zwart, en in een blauwe schildvoet twee golvende zilveren dwarsbalken.
 • halfaanziend.
 • blauw en goud.
 • een waterhoen van natuurlijke kleur.
 • blauw, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door F.M. van der Waals in samenspraak met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van mevrouw F.M. van der Waals, wonende te Breezand, voor de naamdragende nakomelingen van Willem Michielsz. (de Graef), alias van der Waals.
  De aanvraagster stamt af van Willem Michielsz. (de Graef), geb. Leiden ca. 1642, lakenwerker, begr. Leiden 31 mei 1720, zoon van Michiel Bartholomeesz., geb. Brielle ca. 1614, schoenmaker te Leiden, overl. vóór 4 november 1650 en Barber Willems van der Hidde.
  Hij huwde Leiden 3 maart 1669 met Dirckje Loevendr./Loefs, afkomstig van Brielle, als weduwnaar van Maria Arents.
  Volgens een verklaring van zijn kleinzoon Jan de Graaf is hij eens van een schip in de rivier de Waal gevallen en voerde hij, evenals zijn nakomelingen, in plaats van de geslachtsnaam De Graef, de naam Van der Waals.

  Registratie nr. 2011-0117
  Rotterdam, 28 april 2011