Familiewapen: Wind 01

Gegevens
 • omgekeerd gaffelsgewijs verdeeld: A in blauw een schuin geplaatst zilveren Boriskopje; B in groen een zilveren Mecuriusstaf; C in goud een stapel van zes zwarte turven (1-2-3).
 • aanziend.
 • zwart en goud.
 • een gouden vlucht.
 • zwarte, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 2002 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer H.H. Wind, wonende te Wachtum, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Hendrik Jans(en) Wind, veenbaas, overl. Giethoorn 22 juni 1760. Hij huwde ca. 1717 met Grietjen Gerrits, overl. Giethoorn 19 maart 1753.

  Registratie nr. 2010-0068
  Rotterdam, 6 mei 2010