Familiewapen: Koken 01

Gegevens
 • in blauw twee afgewende zilveren vissen met gouden vinnen en staart, in de schildvoet vergezeld van een gouden eg.

 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • een zilveren kapeltoren, puntig gedekt, tussen een blauwe vlucht.

 • blauw, gevoerd van zilver

 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door C. B√∂hms.
  Geregistreerd op verzoek van de heer T.G.M. Koken, wonende te Born, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Joannes Koken/Koocken (Koch), R.K., overl. Papenhoven 15 oktober 1759, gehuwd ald. 25 oktober 1711 met Catharina Kitsen.

  Registratie nr. 2012-0159
  Rotterdam, 1 februari 2012