Familiewapen: Putten, van 01

Gegevens
 • in goud een hooivork met drie tanden vergezeld van de letters V en P naast de steel, alles zwart.
 • aanziend met helmkroon van drie bladeren en twee parels.
 • zwart, gevoerd van goud.
 • Dit wapen werd gevoerd als waszegel door Arend Roelofsz. van Putten, ged. Ooltgensplaat 22 februari 1671, schepen van Ooltgensplaat, overl. aldaar 29 december 1731, kleinzoon van de stamvader.
  Geregistreerd op verzoek van de heer drs. L.P. van Putten, wonende te Amerongen, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Jan Roelofsz. van Putten, die huwde Oude Tonge 14 november 1627 met Lijsbeth Arentsdr.

  Registratie nr. 2011-0105
  Rotterdam, 6 januari 2011

  1. Streekarchief Goeree Overflakke, charters inv. nr. 123322 en 121314 met het wapenzegel van Aren(d) van Putten.