Familiewapen: Meijer 01

Gegevens
 • in rood een zilveren schuinkruis, beladen met twee schuingekruiste zwarte kanonslopen, elk onderaan beladen met een aanziende gouden leeuwenkop, geplaatst in de richting van de kanonsloop.
 • halfaanziend.
 • rood en zilver.
 • een rode leeuw, blauw getongd en genageld.
 • rood, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer D. Meijer, wonende te Arnhem, voor van de stamvader Jan Meijer en zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Jan Meijer, ged. Utrecht 3 oktober 1722, kanonnier 1748, overl. vóór 10 november 1807. Hij huwde Utrecht 31 juli 1748 met Gerrigje (Geertje) van Loenen, ged. Utrecht 20 mei 1729, begr. aldaar 10 november 1807.

  Registratie nr. 2010-0085
  Rotterdam, 20 september 2010