Familiewapen: Bouwmeester 02

Gegevens
 • gedeeld van blauw en goud drie penningen schuin geplaatst van het één in het ander en ter weerszijden begeleid door een korenaar, de rechter omgekeerd, van het één op het ander en een gedeeld schildhoofd van goud en blauw elk met een berenklauw van het één op het ander.

 • halfaanziend.
 • blauw en goud.
 • een kwikstaartje van natuurlijke kleur.

 • blauw, gevoerd van goud.

 • rechts: een dubbelstaartige gouden leeuw, rood getongd en genageld; links: een blauwe leeuw, goud getongd en genageld.

 • NATURA NATURANS
 • Het geheel geplaatst op een groene arabesk met gouden ring.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es.
  Geregistreerd op verzoek van Drs. Jan Bouwmeester, geb. Arnhem 31 oktober 1947, ziekenhuisdirecteur, wonende te Giethoorn, zoon van Derk Albert Bouwmeester en Theodora Maria Witte, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Jan Bouwmeester, gehuwd met Aaltjen Gerritsdr. Udink (Udinck, Uenk), ged. Geesteren 29 juni 1749, landbouwster, overl. Diepenheim 9 februari 1829.

  Registratie nr. 2011-0139
  Rotterdam, 15 september 2011

  Motivatie:
  Het blauw en goud, de penningen en de berenklauw in het wapen zijn geïnspireerd op de oude wapens van Borculo (de gemeente waar Geesteren onder valt) en Diepenheim, waar de stamvader heeft gewoond en zijn kinderen werden geboren. De korenaren symboliseren de landbouw en het hovenierschap, waar de Bouwmeesters het inkomen uit verkregen. De dubbelstaartige leeuw staat zowel symbool voor de stad Lochem, waar volgens de overlevering in de familie het geslacht zijn oorsprong heeft, als de Gelderse leeuw. De enkelstaartige leeuw is een variant op de zwarte leeuw als schildhouder van het Gelderse wapen. Het vogeltje is een kwikstaart. De witte kwikstaart wordt in het Oosten van Nederland ook wel “bouwmeestertje” genoemd omdat het tijdens het ploegen, het ombouwen van het land, in de voren zoekt naar insectenlarven. De spreuk Natura Naturans betekent “De natuur doet wat de natuur moet doen”.

  Er zijn aanwijzingen dat de stamvader identiek zou kunnen zijn met Jan Bouwmeester, ged. Lochem 7 oktober 1725, zoon van Hendrik Jansz. Bouwmeester en Everdina Hendrikse Tollenaer maar ook dat hij identiek zou kunnen zijn met Jan Bouwmeester ged. Lochem 5 augustus 1725, zoon van Hendriks jongere broer Jan Jansz. Bouwmeester en Engele Roelofs Heijlers. Een definitief bewijs is nog niet gevonden.