Familiewapen: Berghoff Trips d’ 01

Gegevens
  • in rood drie zilveren dwarsbalken elk beladen met vier zwarte schuinkruisjes.
  • d’Berghoff Trips
    Een van de acht kwartierwapens van Nicolaes graaf van Aerbergen.1

    1. T.U.D. Louis Schulerus. Wapens van verscheyden adeleyken, deftigen en braven burgerleyken familiën (zoo in Amsterdam, Utrecht en andere steden) met desselfs namen en wapens met de vier quartieren. [1684-1745].