Familiewapen: Maessen 01

Gegevens
 • kepersgewijs doorsneden: A in zwart twee gouden beeldhouwhamers, de een schuinlinks en de andere schuinrechts geplaatst; B in zilver een staand zwijn van natuurlijke kleur.
 • halfaanziend.
 • zwart en zilver.
 • een uitkomende gouden leeuw, rood getongd en genageld.
 • zwart, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer F.H.M.J. Maessen ing, wonende te Roermond, voor de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Rutgerus Maessen, geb. Vlodrop 20 juni 1690, overl. Vlodrop 10 juni 1731. Hij huwde met Helena Beurskens.

  Registratie nr. 2010-0083
  Rotterdam, 14 september 2010