Familiewapen: Woltil 01

Gegevens
 • in groen een zilveren paal, boven beladen met een groene korenschoof, en vergezeld van twee gouden lelies, beneden een gemetselde brug van natuurlijke kleur, gaande over de paal en de zijranden rakende.
 • halfaanziend.
 • groen en zilver.
 • een zwarte adelaar, rood getongd met opgeheven vleugels.
 • groen, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer N. Woltil, wonende te Nijkerk, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Klaas Derks Woltil gehuwd met Hilje Reintjes.
  Hun zoon Hindrik Klaassens Woltil, ged. Hoogkerk 11 juni 1769, landbouwer, overl. Leegkerk 10 juni 1830. Hij huwde Hoogkerk 20 mei 1792 met Aaltje Jacobs Sinninghe, geb. 1768, overl. Noordhorn 22 juni 1850.

  Registratie nr. 2010-0100
  Rotterdam, 9 december 2010