Familiewapen: Nachtegael 02

Gegevens
 • in goud drie zwarte dwarsbalken.
 • halfaanziend.
 • zwart en goud.
 • een opvliegende zwarte vogel.
 • zwart, gevoerd van goud.
 • Blasius Nachtegael
  Geb. ca. 1570, hoofdparticipant van de VOC kamer Zeeland, overl. Middelburg 4 juli 1643. Hij huwde Vlissingen 16 juni 1596 met Maria Jacobsdr. Schot.1

  Cornelis Nachtegael
  Geb. Zierikzee, huwde Rotterdam 21 oktober 1642 met Adriana Imansdr. Bosman.2

  Jacob Nachtegael
  Geb. Middelburg 1 juni 1599, advocaat bij het Hof van Holland in Den Haag, overl. Gorinchem 26 oktober 1661. Hij huwde met Maria van Beveren.3

  Nagtegael4

  Nachtegael5,6

  1. Admiraliteit, afd. Staten Generaal, portefeuille H, Gen 5500; Kronieken 1992, Nachtegael, door H.K. Nagtegaal, blz. 4 t/m 6.
  2. G.A. Rotterdam, Wapenboek Hartman de Custer (1687-1760), dl. S, f. 7; Kronieken 1992, blz. 4.
  3. Lakafdruk in miniver aan de Rekenkamer der Domeinen in Holland, portefeuille nr. 483; Kronieken 1992, blz. 6 en 7.
  4. CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 129.
  5. CBG, M. Smallegange. Wapenkaart: Zeeland veredelt. Wapenen der edele en aensienelyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland.
  6. H.K. Nagtegaal: Nachtegael, in: Kronieken 1992, blz. 1 t/m 11.