Familiewapen: Ockers 01

Gegevens
  • doorsneden: A in zilver een ster, aan weerszijden vergezeld van een zilver geknopte roos, alles rood; B in goud een schuinlinkse groen gebladerde okkernotentak met drie rode okkernoten, en een golvende blauwe dwarsbalk over de snijlijn.
  • Johan Daniel Ockers
    Raad in het Hof van Holland, benoemd 17 januari 1721, namens Zeeland.1

    1. G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland.