Familiewapen: Nagtegaal 02

Gegevens
 • in goud drie zwarte nachtegalen.
 • halfaanziend.
 • zwart en goud.
 • een zwarte nachtegaal.
 • zwart, gevoerd van goud.
 • Dit wapen werd gevoerd, gecombineerd met breuken, door vier middeleeuwse verwante Nachtegalen, die zegelden als schepen, schout en burgemeester van Rotterdam. Dirc Hughesz Nachtegael, broer van een voorvader, zegelde als schepen van Rotterdam in 1421.

  Dit wapen is geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie op verzoek van de heer H.K. Nagtegaal, wonende te Delft.

  Aanvrager stamt af via een vrouwelijke lijn van Dirc Hughe Nachtegaelsz, die een hypotheek verstrekte op een huis te Rotterdam in 1336.1,2

  1. J.H.W. Unger, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, dl. 1: ‘De regering van Rotterdam’ 1328-1892.
  2. H.K. Nagtegaal, ‘Het Rotterdamsche geslacht Nagtegaal’, Delft 2003.
  3. Geregistreerd bij het CBG onder nr. 900 (11-5-2004).