Familiewapen: Kok 03

Gegevens
 • in zilver een hoge groene keper beladen met twee gouden korenaren, geplaatst in de richting van de keper, en vergezeld boven van twee rode mispelbloemen, groen gepunt, goud geknopt en beneden van een gaand rood hert.
 • halfaanziend.
 • groen en zilver.
 • een uitkomend zilveren paard met zwarte hoeven.
 • groen, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek de heer G.D. Kok, wonende te Soest, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Dijsmir (Dysmar, Decemer) Jansz., geb. Telgt, ged. Ermelo 26 december 1704, landbouwer te Putten, overl. Putten 25 januari 1781, begr. Norden 31 januari 1781, zoon van Jan Cornelisz. en Aaltje Dysmers (Decemersdr.)
  Hij huwde ca. 1735 Jannetje Elbertsdr., geb. Telgt, ged. Ermelo 1 juli 1703.
  De kinderen van zijn zonen Jan en Cornelis (Knelis) Decemersz. voeren de familienaam Kok.

  Registratie nr. 2011-0114
  Rotterdam, 25 maart 2011