Familiewapen: Geevers 02

Gegevens
 • gedeeld: I in goud een blauwe leeuw, rood getongd en genageld; II in blauw een Sint Servaassleutel overtopt met een kroon, alles van goud.

 • aanziend.
 • blauw en goud.
 • een blauwe lelie.

 • blauw, gevoerd van goud.

 • rechts een griffioen, links een leeuw, beiden van goud, roodgetongd en genageld.

 • TEMPUS VELLE DISCERE
 • Het geheel geplaatst op een blauwe arabesk.
 • Dit wapen is in 2008 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es in samenwerking met het College Heraldiek van de NGV, en in 2011 op verzoek uitgebreid met schildhouders en spreuk.
  Geregistreerd op verzoek van Iris Johanna Veronika Geevers, geboren Rotterdam 3 juni 1948, wonende te Korsberga, Zweden, dochter van Jan Geevers en Anna Maria Michels, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvraagster stamt af van Everardus Hendricx Henricus, wonende te Schijndel, overl. na 12 januari 1663, de doopdatum van zijn jongste kind.
  Hij was gehuwd met Guilelma Paulus op/van den Heuvel, ged. Schijndel 2 februari 1619.
  Vanaf hun kindskinderen ontstaat de familienaam Ge(e)vers.

  Registratie nr. 2011-0124
  Rotterdam, 05 juli 2011

  Motivatie:
  De familie heeft zijn oorsprong in Schijndel, Berlicum en Dinther. St. Servaas is sinds mensenheugenis de patroonheilige van Schijndel en in het wapen geeft de kenmerkende Servaassleutel de verbinding met dit Brabantse dorp aan. De achtergrondkleur blauw is gelijk aan die van de oude wapens van genoemde dorpen. In associatie met de leeuw van Brabant is deze met omgekeerde kleuren in de andere schildhelft weergegeven. De lelie in het helmteken symboliseert de omgeving in ruimere zin van de herkomst der familie en is te vinden in het wapen van Bernheze, waaronder Dinther tegenwoordig valt. De kroon is een verwijzing naar de eerste generaties van deze familiestam. De oudste bewezen voorouder, en waarnaar later de naam is gevormd, is Everardus Henrici, dus zoon van Hendrik, welke naam betekent ‘vorst des huizes’.
  Aanleiding van het ontwerp van een nieuw wapen was dat het wapen dat in onderstaande bronnen gepubliceerd is, overgenomen is uit de Genealogisch en Historische Encyclopedie van Delft, uitg. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft 1984, blz. 89, 90. Het daar per vergissing gepubliceerde wapen betreft het wapen van het adellijk geslacht Gevers waarmee geen verwantschap is vastgesteld.

  1. Joop Geevers, Miep Geevers-van Driel, 5 eeuwen Gevers/Geevers - Delft Deel I, Geevers/Euromemo, Nuenen, 2002 ISBN 90-804079-2-5
  2. Joop Geevers, Miep Geevers-van Driel, 5 eeuwen Gevers/Geevers - Delft Deel II, Geevers/Euromemo, Nuenen, 2003 ISBN 90-804079-2-5
  3. Joop Geevers, Miep Geevers-van Driel, 5 eeuwen Gevers/Geevers - Delft Deel III, Geevers/Euromemo, Nuenen, 2008 ISBN 90-804079-2-5