Familiewapen: Salm, van der 01

Gegevens
 • in zwart twee afgewende zalmen van zilver, vergezeld tussen de koppen van een gouden kroon met drie fleurons en twee parels.
 • aanziend.
 • zwart en zilver.
 • een zilveren vlucht.
 • zwart, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen werd gevoerd door Ghi(j)sbert Otten, gerichtsman (1552) en heemraad (1566) te Brakel, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem (1563-1568), gehuwd met NN Huijgensdr.
  Geregistreerd op verzoek van mevrouw C.M. van der Salm, wonende te Gendt, voor de naamdragende nakomelingen van Cornelis Jan Ghijsberts, geb. Brakel ca. 1605, schipper, dijkschrijver, heemraad en buurmeester aldaar, overl. ca. 1663, kleinzoon van de wapenvoerder. Hij huwde 1e NN en 2e te Brakel 5 oktober 1645 Mayken Thenis. Zijn afstammelingen zijn de naam (van der) Salm gaan voeren. De aanvraagster stamt af van een zoon uit zijn 1e huwelijk, genaamd Jan Cornelissen Salm.

  Registratie nr. 2012-0186
  Rotterdam, 11 september 2012