Familiewapen: Albers 01

Gegevens
  • doorsneden: I in zilver een zwart merk, zijnde de letter A in de vorm van een rechthoekige open ruit, waarvan de beide van boven komende schuine zijden met een volle lengte doorlopen naar beneden; II het veld als een rode muur gemetseld van zwart; en een golvende zilveren schildvoet, beladen.
  • twee zilveren trompen, goud gemond, waartussen een rood St. Andrieskruis, in elk van de trompen een groen lindeblad gestoken.
  • rood, gevoerd van zilver.
  • Dit wapen is in 2008 getekend in opdracht van de heer H.J. Albers uit Aalsmeer.