Familiewapen: Geevers 01

Gegevens
 • gedeeld: I in goud een blauwe leeuw, rood getongd en genageld; II in blauw een Sint Servaassleutel overtopt met een kroon, alles van goud.
 • aanziend.
 • blauw en goud.
 • een blauwe lelie.
 • blauw, gevoerd van goud.
 • rechts een griffioen, links een leeuw, beiden van goud, roodgetongd en genageld.
 • TEMPUS VELLE DISCERE
 • Het geheel geplaatst op een blauwe arabesk.
 • Dit wapen is in 2008 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es in samenwerking met het College Heraldiek van de NGV, en in 2011 op verzoek uitgebreid met schildhouders en spreuk.
  Geregistreerd op verzoek van mevrouw I.J.V. Geevers, wonende te Korsberga, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvraagster stamt af van Everardus Hendricx Henricus, wonende te Schijndel, overl. na 12 januari 1663, de doopdatum van zijn jongste kind.
  Hij was gehuwd met Guilelma Paulus op/van den Heuvel, ged. Schijndel 2 februari 1619.
  Vanaf hun kindskinderen ontstaat de familienaam Ge(e)vers.

  Registratie nr. 2011-0124
  Rotterdam, 05 juli 2011