Familiewapen: Niggebrugge 01

Gegevens
 • in goud een gemetselde brug met twee bogen en bovenop drie verbrede kantelen elk getopt met een kruis, alles rood, staande in een golvende blauwe schildvoet, beladen met een golvende zilveren dwarsbalk.
 • aanziend.
 • rood en goud.
 • een gordel van smaragd in de vorm van ronde gouden riem beladen met acht edelstenen, geplaatst in de richting van de riem, met boven de gesp waaraan afhangend het gedraaide begin van de riem.
 • rood, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door P. Bultsma.
  Geregistreerd op verzoek van de heer Dr. A.H.P. Niggebrugge, wonende te Leiden, voor de stamvader en alle naamdragende nakomelingen met uitzondering van het helmteken, wat alleen van toepassing is op de nakomelingen van Johan Frederik Philippus Niggebrugge (1791-1849).
  De aanvrager stamt af van Hinrich Philippus Niggebr├╝gger, landbouwer in het buurtschap Cleve (D). Hij huwde Borgholzhauzen (D) 16 juni 1743 met Catharina Wilhelmina Brunen.
  Hun zoon Gerhard Henrich Niggebr├╝gge, geb. Borgholzhausen, overl. Haarlem 11 februari 1794, vestigde zich 4 april 1779 te Haarlem.

  Registratie nr. 2010-0089
  Rotterdam, 16 oktober 2010