Familiewapen: Eyndhoven, van 01

Gegevens
 • doorsneden; A in blauw een zilveren eend; B in groen twee zilveren vijfbladen.

 • halfaanziend.
 • groen en zilver.
 • een uitkomend zilveren paard.

 • rechts: blauw, links: groen, gevoerd van zilver.

 • Dit wapen werd in 1676 gevoerd door de stamvader.
  Geregistreerd op verzoek van mevrouw A.A. van Eyndhoven, wonende te Hemiksem (België), voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Mr. Henricus (Henrick) Nicolaessen van Eyndhoven, geb. ca 1590, notaris te ’s-Hertogenbosch (1620-1678), procureur en rentmeester van het schildersgasthuis aldaar, overl. 22 oktober 1679 en begr. aldaar 2 november 1679, zoon van Nicolaas Adriaanszn.
  Hij huwde 1e ca. 1620 met Maria Anthonisdr. Backers (Beckers), overl. ’s-Hertogenbosch mei 1637 en 2e ’s-Hertogenbosch 14 oktober 1637 met Johanna van Geffen.

  Registratie nr. 2012-0155
  Rotterdam, 10 januari 2012