Familiewapen: Manen, van 01

Gegevens
 • in blauw twee zilveren zwaarden, goud gevest, kepervormig geplaatst, vergezeld boven van twee toegewende wassenaars en beneden van een uitgerukte gebladerde boom, alles goud.

 • aanziend.
 • blauw en goud.
 • drie struisveren, waaiersgewijs geplaatst van zilver, blauw en zilver.

 • blauw, gevoerd van goud.

 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer C.H. van Manen, wonende te Ingen, voor alle naamdragende nakomelingen van Aalt Willemse alias Dirk van Manen, ged. Nijkerk 12 mei 1785, kleermaker, overl. Veenendaal 7 december 1846. Dirk nam in 1812 aanvankelijk de naam Van Niekerk aan, doch later werd dit gewijzigd in Van Manen, waarbij hij tevens de naam Dirk als nieuwe voornaam aannam, zich vernoemend naar zijn schoonmoeder Dirkje van Manen.
  De aanvrager stamt af van Dirk Rijkse uit Nijkerk.
  Hij huwde als weduwnaar, Ermelo 15 november 1750 Aaltje Stevens.

  Registratie nr. 2011-0119
  Rotterdam, 12 mei 2011