Familiewapen: Suerius 01

Gegevens
  • gevierendeeld: I ingehoekt gedeeld van zilver en rood; II en III in zilver drie geknotte zwarte palen; IV in zilver drie driehoekige zwarte eggen.
  • in goud een zwarte adelaar.
  • Jacob Suerius
    Raad in den Hove van Brabant, benoemd 23 april 1610, overl. 28 juni 1629.1

    1. G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland.