Familiewapen: Benes 02

Gegevens
 • in groen twee gouden korenschoven, vergezeld beneden van een zilveren onklaar anker met gouden touw.
 • aanziend.
 • groen en zilver.
 • een gouden vlucht.
 • groen, gevoerd van goud.
 • Dit wapen is in 2005 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van Jan Benes, geb. Niekerk (Gem. de Marne) 22 augustus 1950, wonende te Groningen, zoon van Enne Benes en Tietje Schuitema, voor alle naamdragende nakomelingen van Tonnis Benes (1675-1749), kleinzoon van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Garmt Tonnis, geb. Tinallinge ca. 1615. Hij huwde Tinallinge 20 april 1634 met Enje Heijnes, geb. Eenrum ca. 1615.

  Registratie nr. 2010-0094
  Rotterdam, 1 november 2010

  Motivatie:
  De korenschoven verwijzen naar de landbouw werkzaamheden van de oudste voorouders.
  Het anker verwijst naar de binnenvaartschippers en de visserij in de familie.