Familiewapen: Overeynder 01

Gegevens
  • kepersgewijs doorsneden: A in groen twee zilveren graanschalen; B in goud een groene graanschaal.

  • een zilveren vlucht.

  • groen, gevoerd van goud.

  • Dit wapen is in 2007 getekend door H.K. Nagtegaal en ontworpen door de wapenvoerder, de heer R.E. Overeynder uit Naarden. Dit wapen werd gevoerd door Willem Overeijnder (1819-1892), graanhandelaar te Oudewater en Rotterdam. De kleuren zijn in 2017 bijgesteld door de aanvrager.
    Geregistreerd op verzoek van Rombout Evert Overeijnder, geb. Rotterdam 11 novem6er 1943, wonend te Naarden, zoon van Ferdinand Overeijnder en Anna Hendrina Hoogvliet voor de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen.
    De aanvrager stamt af van Gerrit Dircksz. Overrijnder, begr. Moordrecnt 1 mei 1699, die huwde Zevenhuizen 31 januari 1657 met Maertje Jansdr.