Familiewapen: Kelderman 01

Gegevens
 • doorsneden; A in groen een zilveren waldhoorn; B een zilveren kelder, bestaande uit een muur met twee kolommen, uitlopend in één hele en twee halve gothische gewelven
 • aanziend
 • groen en zilver
 • een zilveren lelie
 • groen, gevoerd van zilver
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.M.H. Kelderman, wonende te Nuth, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Henricus Hermsen Kelderman, wonende te Kilder.
  Hij huwde Zeddam, als weduwnaar van Esseltien Alberts onder Zeddam, op 13 juli 1710 met Fenneken Driessen.

  Registratie nr. 2011-0108
  Rotterdam, 23 februari 2011