Familiewapen: Aerts 01

Gegevens
 • in zilver een zwarte ploeg en in een rood schildhoofd twee losse zilveren bergtoppen.
 • aanziend.
 • rood en zilver.
 • drie gouden korenhalmen.
 • rood, gevoerd van zilver.
 • twee zwarte leeuwen, rood getongd en genageld.
 • het geheel geplaatst op een groene arabesk.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer A.F.W.M. Aerts, wonende te Tilburg, voor alle naamdragende nakomelingen van Corstiaan Joannes Aerts, de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Corstiaan (Christianus) Joannes Aerts (Aertsen), wonende te Riel, begr. Riel 22 januari 1724. Hij huwde vóór 1698 met Lucia Joannis Clasen (Claessen).

  Registratie nr. 2010-0049
  Rotterdam, 14 januari 2010