Familiewapen: Elswijk, van 01

Gegevens
  • kepersgewijs doorsneden: A in goud twee schuingekruiste rode brouwersspanen; B in zwart een gouden leeuw.
  • aanziend.
  • zwart, gevoerd van goud.
  • een gouden vlucht.
  • zwart, gevoerd van goud.
  • Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer R.J.J.H. van Elswijk uit Groningen.