Familiewapen: Wit, de 01

Gegevens
 • kepersgewijs doorsneden: A in groen twee geopende zilveren scharen; B in zilver een groen huismerk.
 • aanziend.
 • groen en zilver.
 • een groene naald tussen een zilveren vlucht.
 • groen, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvrager.
  Geregistreerd op verzoek van de heer A.M. de Wit, wonende te Delft, voor alle naamdragende nakomelingen van Berend Hinricus de Wit, geb. Beerta 21 december 1726, kleinzoon van de stamvader en de eerste die de naam De Wit voerde.
  De aanvrager stamt af van Albert Henricus Flothuis, kleermaker te Groningen, overl. vóór 1693 (waarschijnlijk met de watervloed van 1686). Hij huwde met Jannigje Ailkes.

  Registratie nr. 2010-0077
  Rotterdam, 28 juni 2010