Familiewapen: Maan 01

Gegevens
 • in blauw een gewende zilveren gezichtswassenaar.
 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • de gezichtswassenaar van het schild tussen een gesloten blauwe vlucht.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen werd gevoerd door Sijmon Alewijnse Maen, kleinzoon van de stamvader.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J. Maan, wonende te Voorschoten, voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Cornelis Meesz., bijgenaempt “’t manneken in de maen”, geb. ca. 1560, bouwman, schepen van Zouteveen, overl. Zouteveen 1623/1624.
  Hij huwde 1586 met Neeltje Alewijnsdr., overl. in of na 1633.

  Registratie nr. 2010-0097
  Rotterdam, 11 november 2010