Familiewapen: Bouwmeester 01

Gegevens
 • gedeeld van blauw en goud drie penningen schuin geplaatst van het één in het ander en ter weerszijden begeleid door een korenaar, de rechter omgekeerd, van het één op het ander en een gedeeld schildhoofd van goud en blauw elk met een berenklauw van het één op het ander.
 • Halfaanziend.
 • blauw en goud.
 • een kwikstaartje van natuurlijke kleur.
 • blauw, gevoerd van goud.
 • rechts: een dubbelstaartige gouden leeuw, rood getongd en genageld; links: een blauwe leeuw, goud getongd en genageld.
 • NATURA NATURANS
 • Het geheel geplaatst op een groene arabesk met gouden ring.
 • Dit wapen is in 2011 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es.
  Geregistreerd op verzoek van Drs. J. Bouwmeester, wonende te Giethoorn, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Jan Bouwmeester, gehuwd met Aaltjen Gerritsdr. Udink (Udinck, Uenk), ged. Geesteren 29 juni 1749, landbouwster, overl. Diepenheim 9 februari 1829.

  Registratie nr. 2011-0139
  Rotterdam, 15 september 2011