Familiewapen: Cramer 04

Gegevens
 • in rood een uit de schildvoet komende boom, de kruin opengewerkt tot vijf elkaar bij de pols pakkende handen, alles zilver, ter weerszijden van de stam vergezeld van een zilveren roos, goud geknopt en groen gepunt.
 • aanziend.
 • rood en zilver.
 • een binnen een groene lauwerkrans geplaatste geopende rode burcht met een opgetrokken zwart valhek, ter weerszijden van de poort en bovenin zwart verlicht.
 • rood, gevoerd van zilver.
 • VITAM CELEBRA
 • Dit wapen is in 2012 ontworpen door P. Bultsma-Vos.
  Geregistreerd op verzoek van de heer P.I.M. Cramer, wonende te Alkmaar, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.

  Registratie nr. 2012-0198
  Rotterdam, 4 december 2012