Familiewapen: Driessen op ten Bulten 01

Gegevens
 • doorsneden: A in zilver een rood schuinkruis; B in blauw een zilveren drieberg.
 • halfaanziend.
 • blauw en zilver.
 • een uitkomend vliegend zilveren hert.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer A.W.D. Driessen op ten Bulten (de toevoeging ‘op ten Bulten’ is op 26 maart 2010 officieel in Australië toegekend), wonende te Melbourne (Australië), voor alle naamdragende nakomelingen met de naam Driessen en Driessen op ten Bulten van Andreas op ten Bulten, ged. Blerick 22 september 1613, directe voorvader van de aanvrager en zoon van de stamvader. Zijn kinderen gingen de naam Driessen voeren.
  De aanvrager stamt af van Petrus Bulten ook opten Bulten, bezit huizen, schuren en landerijen te Laerbroek 1600-1610, bewoond boerderij ‘op den Bulten’ te Blerick 1610-1624, overl. na 22 oktober 1624. Hij huwde Blerick 3 mei 1611 met Anna Lyben.

  Registratie nr. 2010-0075
  Rotterdam, 6 juni 2010