Familiewapen: Steenbergen van der Es, van 01

Gegevens
 • gevierendeeld: I en IV gedeeld van goud en zwart, waar overheen een rennend paard van het een in het ander en een gedeeld schildhoofd: 1 in zwart een gouden klok; 2 in goud een groene dwarsbalk; II en III in blauw een rood getongde aanziende gouden leeuw, beladen met een rood schouderschild waarop een geënte zilveren balk (Van Steenbergen).
 • twee, de linker met helmkroon.
 • rechts: zwart en goud
 • rechts: een uitkomende dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesnaveld, rood getongd; links: een pauwenstaart van natuurlijke kleur, beladen met het schouderschildje van de leeuw.
 • rechts: zwart, gevoerd van goud; links: blauw, gevoerd van goud.
 • rechts: een zwart paard; links: een rood getongde, aanziende gouden leeuw.
 • PRIMERO ULTIMUS EXSISTO
 • Het geheel geplaatst op een groene grond.
 • Dit wapen is in 2009 ontworpen door V.H. van Steenbergen van der Es.
  Geregistreerd op verzoek van de heer V.H. van Steenbergen van der Es, wonende te Zutphen, voor de aanvrager zelf. Bij K.B. nr. 08.003140, 48e d.d. 31oktober 2008 kreeg de heer V.H. van der Es toestemming de geslachtnaam Van der Es te wijzigen in die van Van Steenbergen van der Es.
  De aanvrager stamt af van Hindrik Harms, van Schoonebeek, landbouwer te Haren, lidmaat ald. juni 1747, begr. Haren 15 juni 1778 als ‘Hendrik Harms van agter de Essen’. Hij ondertr. Groningen 18 mei 1743 met Annegjen Claassen. Hun zoon Klaas Hindriks, ged. Haren 14 november 1751, overl. aldaar 6 juli 1831, ging als eerste de naam Van der Es voeren.

  Registratie nr. 2009-0036
  Rotterdam, 1 oktober 2009