Familiewapen: Dort tot Medler 01

Gegevens
 • in goud drie rode kepers.
 • aanziend met helmkroon.
 • twee rode fazantenveren.
 • rood, gevoerd van goud.
 • twee leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd.
 • het geheel geplaatst op grasgrond.
 • Reinierus Engelbertus baron van Dorth tot Medler, heer van ’t Medler, beleend met Meyerink en Roderdink 1789, Scherpenborch (Geysteren) 1785.
  Geb. Bussloo, ged. Duistervoorde 14 maart 1759, adjunct-vrederechter te Vorden 1813, lid Ridderschap 1814-1847, lid Prov. Staten 1815-1845 van Gelderland, overl. huis ’t Medler 2 september 1847.1,2

  1. Nederland’s Adelsboek 1992, blz. 75.
  2. J.B. Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel.