Familiewapen: Kuperus 01

Gegevens
 • gedeeld: I de Friese adelaar; II doorsneden: a in zilver een turfsteker vergezeld aan weerszijden van de steel van een turf, alles zwart; b in blauw een zilveren kuip met gouden banden.
 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • drie struisveren, zilver, zwart en zilver, waaiersgewijs geplaatst.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2009 ontworpen door de aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer J.T. Kuperus, wonende te Emmen, voor alle naamdragende nakomelingen van Oeds Jans Kuperus, de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Oeds Jans , geb. ca. 1743, kuiper, wonende te Rottevalle, die op 24 maart 1812 de naam Kuperus aan nam, overl. Rottevalle 18 augustus 1825, zoon van Jan Jans en Hiltje Oedzes.
  Oeds Jans Kuperus huwde met Tetje (Fetje, Ietje) Rienks.

  Registratie nr. 2009-0028
  Rotterdam, 24 juli 2009